ПД "БАЛКАН" Д.О.О.

Хајдук Вељкова 35а, 18000 Ниш, Србија
Тел/факс: 018/521-550

БИОДИСК - Ремонт и одржавање система за третман и пречишћавање отпадних вода