Сертификати

Поседујемо сертификате система менаџмента квалитетом према СРПС ИСО стандардима.

Прегледај
Референце

Наши задовољни инвеститори и референц листа су најбоља препорука и гаранција за сигурну будућност и даљи развој фирме.

Референц листа
Допунска делатност

Пружамо услуге сервиса виљушкара као и изнајмљивање виљушкара и аутодизалица разних носивости и висине подизања.

Услуге

О нама

Привредно друштво за производњу, ремонт и одржавање енергетских и процесних постројења „Балкан“ д.о.о. основано је 27.01.1990. године решењем привредног суда у Нишу Фи.189/90, уписано у регистарски уложак бр. 1-1216-00 код Агенције за привредне регистре Србије.

У правном промету појављује се са скраћеним називом ПД „Балкан“ д.о.о. Оснивач и директор Привредног друштва је Милутин Брковић из Ниша.

Делатност фирме је ремонт и извођење радова из области термотехнике, термоенергетике и процесне технике, хидротехнике и хидроенергетике. Привредно друштво се непрекидно развија и унапређује у циљу побољшања услова рада и квалитета услуга.


ПД "БАЛКАН" ДОО - О НАМА