ПД "БАЛКАН" Д.О.О.

Хајдук Вељкова 35а, 18000 Ниш, Србија
Тел/факс: +381 18 521-550; 523-617;
Мејл адреса: balkanni@sbb.rs; nabavke@balkanni.rs
Привредно друштво за производњу, ремонт и одржавање енергетских и процесних постројења

Име и презиме оснивача и власника:
Милутин Брковић, машински инжењер

Име и презиме директора:
Миливоје Брковић

Адреса производног погона:
Булевар Светог цара Константина 80-86

Жиро рачун:
160-106929-68 Банка Интеса

Регистарски број:
07307373015

Матични број:
07373015

ПИБ:
100501967

Број потврде о извршеном евидентирању за ПДВ:
131578219

Шифра делатности:
2562 - Машинска обрада метала