ПД "БАЛКАН" Д.О.О.

Хајдук Вељкова 35а, 18000 Ниш, Србија
Тел/факс: 018/521-550
РЕФЕРЕНЦЕ
 • Електропривреда Србије ЈП Београд
  огранак ХЕ "Ђердап"
 • "Стоп Шоп" Ниш
 • Центар за социјални рад Параћин
 • Војска Србије
 • Војно грађевинска установа "Тара"
 • Пољопривредно шумарска школа
  "Јосиф Панчић" Сурдулица
 • "Кнауфинсулатион" Сурдулица
 • Средња економска школа Пирот
 • Институт за лечење и рехабилитацију
  Нишка Бања
 • Скијалишта Србије
 • Јавно предузеће за подземну
  експлоатацију угља "Ресавица"
 • Републички фонд за пензијско и
  инвалидско осигурање Прокупље
 • Градска управа града Ниша
 • Градска општина "Медијана" Ниш
 • ЈКП "Горица" Ниш
 • ТЕКО „А“ Костолац
 • ТЕКО „Б“ Костолац
 • ТЕ „Никола Тесла“ „А“ Обреновац
 • ТЕ „Никола Тесла“ „Б“ Обреновац
 • TE „Koлубара“ Велики Црљени
 • ТЕ „Морава“ Свилајнац
 • РБ „Колубара“ д.о.о. Лазаревац
 • „ПРО ТЕНТ“ Обреновац
 • РТБ Бор
 • „КОПЕКС МИН ЛИВ“ Ниш
 • „Raavex group“ Ниш
 • ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“
 • ЈП „Дирекција за изградњу града Крушевца“
 • ЈКП „Градска топлана Ниш“
 • JKП „Топлана Бор“
 • ЈП „Топлификација“ Пожаревац
 • ЈКП „Топловод“ Обреновац
 • ЈКП „Наисус“ Ниш
 • ЈВП „Србија воде“ Београд,
  ВПЦ „Морава“ Ниш
 • ГO „Костолац“ Костолац
 • МЗ „Кленовник“ Кленовник
 • „Аква“ Ниш
 • „Универзал“ ПП д.о.о. Скупљен, Шабац
 • „Проаналитика“ Београд
 • „Термоелектро-монт“ Подгорица,
  Црна Гора
 • ГД „Косаница“ Ниш
 • „Поморавље“ Ниш
 • Клинички центар Ниш
 • Медицински факултет Ниш
 • Специјална болница за психијатријске
  болести „Горња Топоница“ Ниш
 • Полицијска управа Прокупље