ПД "БАЛКАН" Д.О.О.

Хајдук Вељкова 35а, 18000 Ниш, Србија
Тел/факс: 018/521-550
ТЕ "Морава" - Свилајнац

Одржавање машинске опреме помоћних постројења (црпне станице, дрнажни системи...)
у периоду од 2011. до 2018. године.
.
ТЕ "Никола Тесла" - огранак ТЕ "Колубара" - Велики Црљени

Услуге одржавања помоћних постројења (расхладних система, пумпи у станицама сирове воде, опреме у погонима хемијске припреме воде,
опреме у станици питке воде, дренажних система И постројења за грејање И вентилацију) у периоду од 2008. до 2018. године.
.
ТЕ "Костолац А"

Изводимо ремонтне радове на постројењима РЗВ-а и ГВТ-а у периоду од 2008. до 2018. године.
.
ТЕ "Костолац Б"
Дрмно
.
ТЕНТ А

Текуће одржавање вентилатора, лува и канала СВ и ДГ;
Ремонт мазутног постројења;
Ремонт канала СВ и ДГ блокова А1 до А6;
у периоду од 2008. до 2018. године.
.
ТЕНТ Б

Ремонт грејања;
Ремонт вентилатора, лува и клапни;
у периоду од 2008. до 2018. године.
.